14-09-08

Tweetalig opgroeiend kind stottert meer

Tweetaligheid_meisje Kinderen die compleet tweetalig opgroeien, hebben een grotere kans om te gaan stotteren dan andere kinderen. Ze komen ook moeilijker van hun gestotter af dan kinderen die maar één taal spreken of die hun tweede taal pas op school leren. Dit blijkt uit een onderzoek onder in totaal 317 kinderen uit Londen, onder wie 69 stotteraars. De studie is vandaag online gepubliceerd door het vakblad Archives of Disease in Childhood. Het is het eerste grote onderzoek naar stotteren en tweetaligheid. Van de stotterende kinderen die hun tweede taal (Engels) pas op school hadden geleerd, stotterde ruim de helft op twaalfjarige leeftijd niet meer, net alseentalige stotteraars. Maar van de compleet tweetaligen (die van jongsaf aan thuis twee talen leerden) was maar een kwart genezen. Er waren al aanwijzingen dat tweetaligheid leidt tot een grotere kans op stotteren. Waarschijnlijk komt het door de soms snelle ‘codewisselingen’ die een tweetalige moet maken. Uit het onderzoek blijkt verder dat maar een klein percentage (5 procent) van de tweetalige stotteraars in slechts één taal stottert. Een precieze kans op stotteren voor tweetaligen is op basis van de studie niet te geven. Er was geen verschil in de schoolprestaties van de stotteraars en anderen. In het algemeen stottert een paar procent van de vijfjarigen; onder volwassen is dat ongeveer 1 procent. (Bron: NRC-NEXT, 9 september 2008)